Lyssna

Hur vanligt är det?

Om man ska ta reda på hur många barn som utsätts för övergrepp måste man fråga barn och unga. Det har en forskargrupp i Linköping gjort.

Forskarna i Linköping har låtit 3500 svenska gymnasieelever svara på frågor anonymt om erfarenheter både av frivilligt sex och av övergrepp under uppväxten.

”Jag hade ingen aning om att det var så vanligt. Det betyder ju att jag känner andra som blivit våldtagna. Men jag vet inte vilka de är, och de vet inte att jag blivit våldtagen.”

  • 7 % av pojkarna och 25 % av flickorna svarade att de varit med om någon form av sexuell handling mot sin vilja.
  • 3 % av pojkarna och 10 % av flickorna hade varit med om mer allvarliga övergrepp. Transpersoner var särskilt utsatta.Det innebär att även om de flesta  inte är med om sexuella  övergrepp under uppväxten så är det i snitt flera elever i varje klass som har varit det.
  • 60-70 % av de som utsatts hade pratat med någon om det som hänt. Det vanligaste var att man pratat med någon jämnårig.
  • I 9 % av fallen hade det som hänt anmälts. Mindre än 3 % av killarna hade anmält.
  • 1,5 % svarade att de hade fått ersättning för sexuella tjänster. Fler pojkar än flickor hade tagit emot ersättning för sex.
  • Av de som sålt sex hade 78 % varit utsatta för sexuella övergrepp.

”Man tror ju alltid att övergrepp mot barn händer långt borta, att det gäller barn som man inte känner. ”