Sexuella övergrepp mot barn

För att kunna förebygga sexuella övergrepp, upptäcka och stödja utsatta barn, är det en förutsättning att alla har tillräcklig information. Den här sidan beskriver vad sexuella övergrepp är och vart du kan vända sig om du själv eller någon i din närhet är utsatt. Målet är att barn ska få bättre skydd mot sexuella övergrepp och att fler utsatta barn ska berätta och få hjälp.

Gå till sida

Tecken på våld och misshandel mot barn

Om vikten av att våga se och våga agera –  om tidiga tecken på våld och misshandel mot barn. Den här sidan tar upp exempel på sätt som barn kan fara illa och hur en anmälan går till om du eller någon i din närhet är utsatt. Alla barn har rätt till en uppväxt fri från våld. Våld kan vara fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försummelse, misshandel eller utnyttjande.

Gå till sida

Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som grundades 1633. Idag har vi i uppdrag att stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och fokuserar på att öka kunskapen och kompetensen hos både vuxna och barn genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik.