Lyssna

Våga se

Våga se, våga lyssna och agera är viktiga ord för mig. Jag heter Cecilia Sjölander och arbetar som Generalsekreterare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset som vi kallar Barnhuset. Varje dag arbetar vi på Barnhuset för att barn ska bli tagna på allvar och få ett tryggt och bra liv.

Många barn hör talas om sexuella övergrepp via sociala medier, TV, radio eller tidningar. Allt för ofta lämnas barn ensamma att försöka förstå.  När vuxna inte talar om att sexuella övergrepp sker, signalerar de vuxna att sexuella övergrepp är något som man inte pratar om med varandra – det vill vi på Barnhuset ändra på.

Barnhuset har träffat 36 fantastiska barn och ungdomar för att diskutera sexuella övergrepp. Ni har berättat för oss vad ni vet om sexuella övergrepp, hur ni fått information och vad ni vill ha för information. Genom samtalen med er har en sajt som heter Dags att prata om arbetats fram. Tack för varje samtal, ert mod och förtroende när ni delat med er av erfarenheter och synpunkter om hur ni vill bli bemötta av vuxna eller jämnåriga när ni berättar om sexuella övergrepp.

Genom ökad kunskap och ökad kommunikation mellan vuxna och barn kan barn stärkas i att skydda sig mot sexuella övergrepp och våga berätta om de  utsätts för sexuella övergrepp.

Genom ökad kunskap och ökad kommunikation mellan vuxna och barn kan vuxna stärkas att se signaler om övergrepp sker och vara beredda på att lyssna och hjälpa.

Jag vill att det blir en förändring där varje barn känner att vuxna ser, lyssnar och agerar – det är dags att prata om sexuella övergrepp mot barn