Lyssna

Utsatthet, våld och sexuella övergrepp dödar drömmar.

Maria Schillaci arbetar som psykolog och tematisk rådgivare på Rädda Barnen.

I artikel 6 i Barnkonventionen står det att ”varje barn har rätt att överleva och att utvecklas”. Jag skulle vilja lägga till att varje barn också har rätt att drömma och att ges bästa möjliga förutsättningar för att förverkliga sina drömmar. Som psykolog på Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer möter jag många barn för vilka just drömmarna krossats av vuxnas svek. Av våld och övergrepp.  Kunskap är makt och alla vi som möter barn på olika sätt behöver skaffa oss kunskap om barns rättigheter och om vad våld och sexuella övergrepp innebär och vilka signaler man ska vara observant på. Våldsutsatta barn har många gånger inga vuxna som kan föra deras talan, just därför blir vi alla extra viktiga och ibland faktiskt livsavgörande. Vi behöver träna oss i att våga se, att våga fråga och våga lyssna på svaret.

”Hittills har mitt liv bara handlat om överlevnad” – så berättar ett barn som går i behandling på Rädda Barnens Centrum och som under lång tid (över)levt i en utsatt livssituation.  Starka och viktiga ord. Jag ser i mitt arbete med utsatta barn att vardagen för många barn idag handlar om just om det – att överleva samtidigt som man gör det som andra barn gör; går i skolan, pluggar inför prov, är med kompisar och idrottar. Utsatta barn finns mitt ibland oss, men lever sina liv under en press som ofta tar sig uttryck i olika (ibland för omgivningen oförklarliga) symptom.  En press som byggts upp av alla hemligheter, om att inte våga berätta om det man har varit med om, om att kanske ha berättat men inte blivit trodd på eller hjälpt, om skam, om rädsla, om ensamhet och om att vilja skydda sin förövare. Barn är lojala. Många barn tänker – det kanske är mitt fel?

I en stor svensk studie framkom det att 13,5 % av flickorna och 5,5% av pojkarna uppgav att de varit utsatta för grova sexuella övergrepp. Jag undrar hur det kommer sig att denna fråga ändå ständigt känns ”ny”, jobbig, obekväm? Hur ofta lyfts frågan om våld och sexuella övergrepp på elevhälsan på skolan? Hur ofta tillfrågas barn om upplevelser av våld och sexuella övergrepp i samband med utredningar som rör koncentrationssvårigheter, impulsivitet, normbrytande beteende, ångest och nedstämdhet? Hur mycket av de stödinsatser som vi genomför i samhället hjälper barn – på riktigt? Jag har genom åren hört många berättelser av vuxna som i sitt yrke minns ett visst barn, en viss elev och den oro som ibland blir kvar flera år efter att kontakten med barnet upphört. Frågorna finns kvar länge; ”hur gick det?”, ”gjorde jag tillräckligt?”.  Alla vi vuxna som möter barn i våra jobb till exempel inom skola, förskola, BUP, socialtjänst och inom idrottsföreningar – vi har ett gemensamt ansvar: att våga se, att våga fråga och våga lyssna på svaret. Ansvaret handlar också om att förmedla hopp om att saker och ting kan blir bättre – för det kan de! Ge alla barn möjlighet att drömma om sin framtid, just DU kan vara den som gör skillnad.

Vill du veta mer om sexuella övergrepp och om hur du kan ta din oro på allvar? Beställ eller ladda Rädda Barnens skrifter ”Stopp! Min kropp!”, ”Detta borde alla veta om sexuella övergrepp” och ”Ta oron på allvar” via www.kundtjänst/rb.se eller via vår kundtjänst 08-698 90 20.