Lyssna

Det är olagligt att slå barn!

Julia är sexton år. Hon vill gärna arbeta med människor när hon blir äldre, men allra helst vill hon jobba mot barnmisshandel.

Förr i tiden var det inget fel med att slå sina barn, det uppfattades som ren uppfostring. Det fanns ingen lag som sa ”Det är olagligt att slå barn” det fanns ingen lag som sa att det var olagligt med barnmisshandel. Men barnmisshandel lever kvar än idag, 2015.

Nästan vart sjunde barn i Sverige, har någon gång blivit slagen av en förälder. Detta gör att barnet förlorar allt som ska stå för tryggheten i livet.

Barn är bra på att försvara sina föräldrar. Ofta lägger de skulden på sig själva, för hur kan de annars förstå hur en vuxen gör sitt eget barn illa? Och sen känner de sig ensamma i situationen och kanske inte vågar prata med någon om hur de egentligen har det hemma. De försöker att anpassa sig så att mamma eller pappa inte ska bli arga. De misshandlade barnen är svåra att nå. De gör allt för att misshandeln inte ska synas eller märkas utåt, de tror att de gör något fel och att de är ensamma om sina tankar, mardrömmar och sin sorg över att inte bli älskad som alla barn borde bli älskade.

Hur ska barn lära sig hur man ska behandla nästa generation på rätt sätt? Det gör de inte utan allt blir bara en ond cirkel. Flickan som ser sin mamma bli slagen är ofta den som väljer samma slags man som slår henne och sina barn och den lilla pojken som blir slagen av sin pappa, blir den som misshandlar sina egna barn.

Sen menar jag inte att detta mönster kvarstår hos alla, det finns de som förstår bättre och lärt sig vad som är rätt och fel och visar sig bli en fantastisk mamma eller pappa som ordnar en otroligt bra uppväxt till sina barn, en sådan trygg och kärleksfull barndom som alla barn har rätt till att växa upp i.

Man kan också bli misshandlad psykiskt som absolut inte under några omständigheter heller är tillåtet. Man kan bli psykiskt misshandlad på det sätt att man inte blir sedd eller hörd av någon och känner att man inte finns. Personen kan använda sig av ord för att trakassera någon annan är också tecken på psykisk misshandel. Till skillnad från fysisk misshandel är den psykiska ofta verbal, alltså att man trycker ner någon utan att röra personen.

Så till alla barn och även vuxna som blir utsatta för våld, kom ihåg att det inte är ditt fel, utan det är den sjuka människan som har ett behov av att plåga andra, för att själv må bra som det är fel på. Du har en röst, lås inte in dig och var tyst, det finns hjälp att få för alla som blir utsatta. Glöm inte bort att om du skulle berätta detta för polisen så är du skyddad enligt lag och FN:s barnkonvention som Sverige skrivit på att följa!

Här kommer en länk som visar varningstecken och handlar om verbal och psykisk misshandel i nära relationer http://www.varningstecken.n.nu/ .