Lyssna

Det var inte värt risken

Linda Jonsson är forskare vid Linköpings universitet. Idag deltar hon i Stiftelsen Allmänna Barnhusets seminarium i Almedalen som bland annat handlar om unga som själva lägger ut avklädda bilder.

Jag har tillsammans med forskarkollegor i Sverige och England precis avslutat ett stort projekt där vi intervjuat unga som själva lagt ut avklädda bilder på nätet innan de fyllt arton. Vi vet att det här är något som oroar många föräldrar. De har svårt att förstå och hantera vad deras barn gör. De oroar sig över att de ska råka illa ut genom att bilder sprids vidare eller genom att tonåringarna ska få kontakt med människor som kan utsätta dem för övergrepp.

Nu har vi fått hjälp att förstå mer, och det vi fått veta har vi använt till att ta fram filmer för vuxna som handlar om  hur de kan förstå att barn lägger ut bilder på sig själva och hur man kan prata med sina barn om det. Se filmerna här

Barn och unga som lägger ut eller skickar bilder gör det av många olika skäl. Det kan handla om att ha roligt, flirta och möta nya människor, att prova sin sexualitet eller att få bekräftelse. Det kan ske med främlingar, bekanta eller i ett förhållande. En del unga gör det för att de tror att ”alla gör det”, andra tvingas eller pressas att göra det, eller för att de får betalt.

De allra flesta unga som vi intervjuat är väl medvetna om riskerna med att skicka avklädda bilder eller filmer till andra. Men de kände sig trygga ändå, eftersom de litade på den de skickade bilderna till. Andra byter bilder med varandra vilket kan kännas som en försäkring, om den andre sprider bilderna kan man göra samma sak. Andra strategier som de unga använder är att inte visa sitt ansikte, eller annat som går att identifiera.

De barn som skickat bilderna på grund av hot eller tvång känner bara rädsla och oro. Andra unga beskriver att känslorna var blandade efter att bilderna skickats.  De kände att det fördjupade deras relationer, att de blev bekräftade och fick bättre självförtroende. Men samtidigt fanns en oro över vad som ska hända med bilderna i framtiden.

När de ger råd till andra unga handlar det ofta om att tänka på säkerheten. I efterhand känns det sällan som det var värt risken.