Lyssna

Hur vanligt är det?

Om man ska ta reda på hur många barn som utsätts för övergrepp måste man fråga barn och unga. Det har forskare från universitet i Linköping och Lund gjort.

Närmare 6000 gymnasieelever har fått svara på frågor om sina erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploatering under uppväxten.

”Jag hade ingen aning om att det var så vanligt. Det betyder ju att jag känner andra som blivit våldtagna. Men jag vet inte vilka de är, och de vet inte att jag blivit våldtagen.”

  • Drygt var femte elev (21 %) hade erfarenhet av någon form av de övergrepp vi frågat om. Det var mer än tre gånger så vanligt att tjejerna hade erfarenheter av sexuella övergrepp (29 %) än att killarna hade det (10 %). De elever som varken kände sig som kille eller tjej var allra mest utsatta. Av dem hade hela 40 procent erfarenhet av att utsättas för övergrepp.
  • 66 procent av de som utsatts hade pratat med någon om det som hänt. Det vanligaste var att de pratat med någon jämnårig. Det var vanligare att de utsatta tjejerna berättat (70 %) än att de utsatta killarna gjort det (51 %).
  • Av de elever som utsatts för sexuella övergrepp var det mindre än var tionde som uppgav att övergreppen var anmälda till polisen. Det var vanligare att de övergrepp som drabbat tjejer polisanmäldes än de övergrepp som drabbat killar.
  • Knappt var tjugonde utsatt elev  kände till att de övergrepp de utsatts för anmälts till social- tjänsten.
  • Mindre än en procent av eleverna hade någon gång tagit emot ersättning för sex. Fler killar än tjejer hade tagit emot ersättning för sex.
  •  94 % av de tjejer som sålt sex och 41 % av de killar som sålt sex hade varit utsatta för sexuella övergrepp. Det handlade ofta om de allvarliga formerna av övergrepp.

”Man tror ju alltid att övergrepp mot barn händer långt borta, att det gäller barn som man inte känner. ”