Lyssna

Olika sexualbrott

Det är förbjudet att tvinga någon till sex och det är förbjudet att betala för sex. Det är också förbjudet för någon som är äldre att göra något sexuellt mot ett barn under femton år, och ibland också mot en tonåring under arton. Exempel på sexualbrott är våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt tvång och sexuellt ofredande.  

 • Våldtäkt är ett av de allvarligaste sexualbrotten. Våldtäkt är att med våld eller hot tvinga en annan person till samlag eller en annan  sexuell handling som kan jämföras med samlag. Att utnyttja någon som sover, är medvetslös, full eller påverkad av annan drog, psykiskt störd, sjuk eller på annat sätt är i en särskilt utsatt situation är också våldtäkt.
  En våldtäkt kan gå till på olika sätt. Det kan vara slidsamlag, anala samlag eller munsex.   Om en kille tvingar in sin snopp i en tjejs snippa är det våldtäkt. Att tvinga in sin snopp i någon annans mun eller stjärt är våldtäkt. Att tvinga in fingrar eller föremål i snippan eller stjärten är också våldtäkt.
  Straffet för våldtäkt är 2-6 års fängelse. Straffet för grov våldtäkt är 4-10 års fängelse.

Många tror att en våldtäkt sker i en mörk park. Se Polisens film om våldtäkt.

 • Våldtäkt mot barn är att ha samlag med ett barn under 15 år. Att ha samlag med någon mellan 15 och 18 år är våldtäkt mot barn om gärningsmannen ”fostrar” tonåringen (till exempel en förälder, en styvförälder eller en familjehemsförälder). Det kan också vara en annan sexuell handling som kan jämföras med samlag.
  Man behöver inte använda våld eller hot för att dömas för våldtäkt mot barn, man kan dömas även om barnet tog initiativet eller inte sa i från. Tanken bakom lagen är att barn inte kan samtycka till sex.
  Straffet för våldtäkt mot barn är 2-6 års fängelse. Straffet för grov våldtäkt mot barn är 4-10 års fängelse.
 • Sexuellt tvång är att genom tvång genomföra en sexuell handling. Är handlingen allvarligt kränkande är det en våldtäkt.
  Straffet för sexuellt tvång är fängelse i högst 2 år. För grovt sexuellt tvång är straffet fängelse i 6 månader till sex år.
 • Sexuellt ofredande är att ta på ett barn under 15 år på ett sexuellt sätt, eller få barnet att medverka i någon form av handling med sexuellt innehåll, som inte är t.ex. sexuellt tvång eller våldtäkt. Att blotta sig för någon annan är också sexuellt ofredande.
  Straffet för sexuellt ofredande är böter eller fängelse i högst två år.
 • Det är olagligt att köpa sexuella tjänster. Om  någon köper sexuella tjänster av någon under arton år kallas det köp av sexuell handling av barn. Ersättningen kan vara pengar men också till exempel saker, alkohol eller droger.
  Det är inte olagligt att sälja sexuella tjänster.
  Straffet för köp av sexuell tjänst är böter eller fängelse i högst ett år. Straffet för köp av sexuell handling av barn är böter eller fängelse i högst två år.
 • Koppleri är någon till exempel  förmedlar kontakt mellan en sexsäljare och en sexköpare, eller tjänar pengar på att någon annan säljer sex.
  Straffet för koppleri är fängelse i högst fyra år. Vid grovt brott är straffet fängelse i lägst två år och högst åtta år.
 • Människohandel innebär som regel att människor, ofta kvinnor och barn, rekryteras och transporteras inom ett land eller mellan länder för att de senare ska utnyttjas på olika sätt, t.ex. för sexuella ändamål eller tvångsarbete. Människohandel kan beskrivas som den moderna formen av slavhandel. Straffet för människohandel är fängelse i lägst två och högst tio år.