Lyssna

Polisanmälda sexualbrott mot barn

De flesta sexuella övergrepp polisanmäls aldrig. Både vuxna och barn tycker det är svårt att prata om övergrepp. Trots det polisanmäls tusentals övergrepp mot barn vare år.

  • 2014 polisanmäldes över tiotusen sexualbrott mot barn i Sverige.
  • 3152 av polisanmälningarna gällde våldtäkt mot någon under arton år.

Brottsförebyggande rådet har analyserat polisanmälda våldtäkter mot barn. Det finns skillnader mellan de brott som polisanmäls mot barn i olika åldrar.

  • När våldtäkt mot yngre barn polisanmäls är den misstänkta nästan alltid någon som barnet känner. För barn under tolv år är det någon i familjen eller släkten i  70 % av fallen. De misstänkta kan också vara någon som arbetar med barn eller en vän till familjen.  I enbart 3 % av brotten är den misstänkte helt okänd.
  • I tonåren blir det mindre vanligt med misstänkta gärningsmän i familjen eller släkten. Den misstänkta är oftare en vän eller en pojkvän. Fler blir utsatta av någon de inte känner innan. I en tredjedel av de anmälda våldtäkterna mot tonåringar mellan femton och arton är den misstänkte någon de inte känt innan. Det kan vara någon de träffat på nätet, på en fest eller på stan.
  • Ju äldre barnen blir desto vanligare är det att den som är misstänkt är relativt jämnårig. När den som är utsatt är mellan femton och arton är den misstänkte mindre än fem år äldre i 60 % av fallen.

Det finns stora könsskillnader när det gäller polisanmälningar om sexuella övergrepp mot barn.

  • I de flesta polisanmälningarna är en flicka utsatt. När barnet är under tolv år är 23 % pojkar, mellan tolv och fjorton är 4 % pojkar och mellan femton och arton är 2 % pojkar.
  • En man är misstänkt i 96 % av de anmälda våldtäkterna mot barn under tolv år och 99 % av de anmälda våldtäkterna mot barn mellan tolv och arton år.

Polisanmälda brott är bara en liten andel av de brott som sker. Mycket talar för att färre våldtäkter mot pojkar anmäls, och att det finns fler kvinnor som begår övergrepp än vad som syns  brottsstatistiken.