Lyssna

Hjälp till att stoppa övergrepp! Slå larm!

Det allra viktigaste när ett barn är med om övergrepp är att det tar slut!

Barn beskriver ibland att de försökt visa att de inte mår bra, eller att de berättat att de varit med om övergrepp, utan att någon vuxen anmält eller hjälpt dem. Det är fel. De borde räcka att de pratar med en vuxen. Vuxna som misstänker att ett barn varit med om övergrepp ska slå larm!

”När jag var ung och berättade saker som har med det här att göra… Jag berättade kanske för en vuxen, men det nådde inte längre, för de visste inte vad de skulle göra. Och jag ville ju ha ha hjälp, men det hände ingenting för de visste inte vad de skulle göra.”

  • Om du upptäcker övergrepp som pågår eller om barn är i akut fara: Ring 112!
  • Vill du anmäla ett brott till polisen: Ring 114 14 eller sök upp en polisstation!
  • Om du misstänker att ett barn far illa: Kontakta socialtjänsten!
  • Om du behöver hjälp att anmäla: Be om hjälp från någon som arbetar med barn eller prata med en vuxen du litar på!
  • Det går att anmäla sexuella övergrepp mot barn utomlands till svensk polis.

Många som arbetar med barn är enligt lag skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får veta eller misstänker att ett barn far illa. Det gäller till exempel hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården.

Folk i allmänhet är inte skyldiga att anmäla att barn far illa men lagen uppmanar alla som får veta eller som misstänker att ett barn far illa att anmäla det till socialnämnden.

Sexuella övergrepp mot barn bryter sekretessen för yrkesverksamma. Det gör att läkare, psykologer, kuratorer, lärare och andra alltid kan anmäla sexuella övergrepp mot barn till polisen även fast de har tystnadsplikt.

Om du misstänker att någon i familjen begått ett övergrepp mot barnet ska du aldrig förvarna eller kontakta föräldrarna innan anmälan. Du ska anmäla på en gång!