Lyssna

Barnahus

De flesta kommuner i Sverige är knutna till ett Barnahus.

Det kan vara tufft för barn att anmäla ett brott.  Barn utsätts för fler påfrestningar än de vuxna genom att de inte vet lika mycket som vuxna, genom att de inte alltid får den information de har rätt till, genom att de inte får bestämma själva på samma sätt som vuxna och genom att fler myndigheter blandas in. Risken är att de far illa än en gång när brotten ska utredas. Därför är de viktigt att barn som varit med om brott tas om hand lite extra!

Barnahus är en särskild lokal dit barn som misstänks vara utsatta för våld eller sexuella övergrepp tas emot. Barn behöver inte ha kontakt med polis, åklagare, läkare, socialtjänst och barnpsykiatri på olika platser utan får komma till ett tryggt, barnvänligt ställe.  De vuxna får flytta på sig istället.

Det första Barnahusen i Sverige startade 2005. Nu är de flesta kommuner i landet knutna till ett Barnahus. Barnahusen fungerar lite olika. En del tar enbart emot barn under femton år, andra tar emot alla under arton år. Det varierar också hur mycket stöd och behandling barnen och deras familjer kan få.

Möt Anders Forsberg som är enhetschef på Barnahuset i Stockholm: Europas största Barnahus:

Lyssna
Hej!

Jag heter Anders Forsberg och är enhetschef på Barnahus i Stockholm. Barnahus, det är mer än ett hus! Det är ett sätt för dom som arbetar med barn som utsätts för brott, oftast misshandel eller sexuella övergrepp, att kunna samverka på bästa sätt.  För att de barn som behöver ska få så bra hjälp som möjligt.

Anders ForsbergMan kan säga att huset är uppbyggt med fyra rum. där varje rum representerar en myndighet. Syftet med barnahus är att de barn som blivit utsatta för brott i form av våld eller övergrepp ska utredas på ett och samma ställe, i barnanpassade bra lokaler. Barn och deras familjer ska också kunna erbjudas krisstöd och behandling i Barnahuset.

Barn som utsatts ska så långt det är möjligt slippa att åka runt till flera ställen och berätta sin historia för många personer.

I ett Barnahus ska dom som utreder brottet och dom som ska ansvara för vilket stöd och hjälp barnet ska få samlas kring barnet.

I Barnahus Stockholm, som är ett av de största Barnahusen, arbetar poliser, åklagare, sjukvårdspersonal, BUP och socialtjänst nära varandra för att barnets rätt ska tillvaratas på bästa sätt.

I Sverige är det helt förbjudet att slå barn, vilket är en skillnad mot många andra länder. Sverige var de första landet i världen som förbjöd all barnmisshandel, och nu  är det förbjudet i över fyrtio av världens länder.

För ett barn som kommer till Barnahus kan det vara en ganska jobbig händelse och man kommer att få prata om svåra saker som kan skapa både oro och rädsla. Därför är det viktigt för oss som jobbar här att dom barn som kommer till Barnahus ska få bästa möjliga bemötande av dom man träffar och att man ska få en bra information om vad som händer och vad som kommer att hända efter att man varit här.

Vår förhoppning är att Barnahus ska göra så att barnen känner sig tryggare och att de vuxna runtomkring ska samarbeta så att barnets situation blir bättre än den var innan.