Lyssna

Möt polisen Bente

Lyssna

Jag heter Bente Böckman och jag är polis och barnutredare på Barnahus i Stockholm. Jag jobbar med att prata med barn, och jag jobbar bara med brott mot barn.

BenteOfta är det så att föräldrar kan ringa in till polisen eller gå till polisen för att göra en anmälan när ens barn har råkat ut för någonting. Det kan också vara så att polis kommer till en plats där ett barn har råkat ut för någonting och då gör polisen en anmälan.  Men det kan också vara skolan som har fått reda på något som ett barn har råkat ut för och gör en anmälan.

Det som händer då är att anmälan kommer hit till Barnahus Stockholm och jag som barnutredare får den här anmälan. Det första som händer när jag får den här anmälan är att jag måste få träffa barnet för att prata med barnet som har råkat ut för någonting. Det här kallar vi inom polisen för barnförhör. Det betyder att man pratar med ett barn som har råkat  ut för någonting och som är under arton år.

När man träffas och ska prata med barnet så videofilmas det oftast och det som är viktigt är att barnet får berätta så fritt som möjligt ur sitt eget minne vad som har hänt. Och då måste jag också som barnutredare ställa frågor så att jag verkligen förstår vad som har hänt, så att jag får en bild av vad som har hänt. Om det är så att man videofilmar det här barnförhöret, eller barnsamtalet, så kan det också finnas vuxna som sitter i ett rum bredvid, och så finns det en TV-skärm där man kan följa det här samtalet som jag har med barnet.

Barnet har alltid rätt att ha en egen advokat och det här kallas antingen för målsägandebiträde eller särskild företrädare. Det finns andra saker också som man som barnutredare ibland måste göra. Det är att man ofta håller förhör med vittnen, det vill säga någon som barnet har berättat för, som har sett någonting eller som vet någonting.  Sen kan det också vara spår som man måste analysera. Sådana spår kan vara blod, eller sperma eller hårstrån, och de är ju för att se, vem kommer de här spåren ifrån. Man måste också alltid hålla förhör med misstänkt. Antingen så har man en misstänkt person från början eller så hittar man en misstänkt person genom kanske de här spåren. Så då  kallas det misstänktförhör och det är något helt annat än barnförhör.

Vi på Barnahus är väldigt glada om barn vill komma hit och berätta för oss, och för mig, vad som hänt, för det är enda sättet för mig att kunna hjälpa till. Och vi vill väldigt gärna hjälpa barn som har råkat ut för någonting.