Lyssna

Möt socialsekreteraren Isabel

Lyssna

Hej! Jag heter Isabel Bjordal och jag arbetar som socialsekreterare på Barnenheten på socialtjänsten i Bromma.

Socialtjänstens uppgift är att verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och bra Isabel Bjordalförhållanden. Socialtjänsten ska ge stöd, skydd och hjälp till dom som behöver det. Om socialtjänsten får veta att ett barn kanske far ila, så startas en utredning om barnets och familjens situation för att se vilken hjälp och vård som behövs.

Om barnet blivit utsatt för ett brott, som sexuella övergrepp, görs en anmälan till polisen som då utreder själva brottet. Och mitt jobb som utredande socialsekreterare är att se till att den som blivit utsatt för övergrepp aldrig mer blir utsatt, och får den hjälp och stöd den behöver för att hantera och bearbeta det som har hänt.

Jag tänker att alla reagerar olika och det finns inget rätt eller fel. Mitt jobb är att lyssna, och ta reda på hur det är för just det här barnet eller ungdomen och dess familj. I utredningen pratar jag med barnet, föräldrar, syskon och andra som känner barnet och dess familj.

Det är aldrig det utsatta barnets fel att övergreppen hänt, och det finns heller ingenting som barnet hade kunnat göra för att förhindra det som har hänt, även om det känns så ibland för barnet.  Det är alltid den som utsätter som bär ansvaret och skulden för de som har hänt.

Många unga som jag träffar som blivit utsatta för övergrepp är oroliga för hur de närmaste i familjen och kompisarna kommer att reagera. En del tycker att det känns pinsamt att prata om att man är utsatt, eller är oroliga för hur det kommer att bli efter att övergreppen har kommit fram.

Det är viktigt att veta att jag har sekretess, alltså att jag inte får berätta något som barnen eller familjen har berättat om för någon utomstående. Undantag kan vara polisen eller andra professionella som ska hjälpa barnet eller familjen.

Ibland kan det hända att barnet inte vill att föräldrarna ska få veta det som har hänt. Men då pratar vi tillsammans om hur man kan prata om det här på ett bra sätt, så att det känns bra för barnet eller ungdomen.

Om det finns risk för att barnet utsätts för övergrepp kan barnet eller ungdomen få skydd, till exempel genom att bo hos någon annan under en tid. Det kan vara någon man känner och är trygg med, eller hos en jourhemsfamilj.

Som socialsekreterare samarbetar jag med polisen, och jag är ofta med vid polisförhör för att kunna bedöma om det finns behov av skydd. Men vår utredning är inte beroende av polisens brottsutredning. Det betyder att om en polisutredning läggs ned, eller om de inte blir en fällande dom, så betyder inte det att övergreppen inte har hänt, utan bara det att de inte finns tillräckligt med bevis. Och därför är vi på socialtjänsten fortfarande skyldiga att utreda vidare och se till att barnet är tryggt och säkert.

Men för mig som socialsekreterare är det viktigaste att den som är utsatt inte är rädd att komma till socialtjänsten, och att berätta hur man har det så att det kan bli en förändring och att alla är trygga.