Lyssna

Om oss

Den här webbplatsen är skapad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att stödja metod- och kunskapsutveckling i arbetet med utsatta barn.

Vi  vill öka kunskapen om sexuella övergrepp mot barn. Målet är att barn ska få bättre skydd mot sexuella övergrepp och att fler utsatta barn ska berätta och få hjälp. Det är alldeles för många barn och unga i Sverige som är med om övergrepp.

Det är Sveriges regering som gett oss pengar så att det blivit möjligt. Bidraget till Barnhuset ingår i regeringens handlingsplan mot människohandel av barn, sexuell exploatering av barn och sexuella övergrepp mot barn, som en av åtgärderna för att genom ökad kunskap förebygga, reducera och minska riskerna för att barn faller offer för sexuella övergrepp. Webbplatsen är också en del i Europarådets kampanj One in five.

Webbplatsen har tagits fram tillsammans med barn och unga. Vi träffat 40 barn och unga vuxna  för att ta del av deras synpunkter och erfarenheter. Det har varit barn och unga som själva varit utsatta för övergrepp, och barn som inte har varit det. Vi har ställt frågor om hur de har fått reda på att det finns sexuella övergrepp och om det är något de saknat i informationen. Vi har också frågat om hur de vill bli bemötta av vuxna och av jämnåriga om de har varit med om sexuella övergrepp eller något annat svårt. De har också haft synpunkter på hur webbplatsen ska se ut och vad den ska innehålla.

De citat som finns på webbplatsen kommer från de barn vi träffat om vi inte skrivit något annat. Några av dem har vi träffat många gånger. De har gjort egna digitala berättelser, hjälpt till att formulera råd eller skrivit bloggtexter.

Webbplatsen har också tagits fram med hjälp av vuxna!  Vi har tagit del av erfarenheter från föräldrar, vuxna som arbetar med barn och forskare. Många av dem finns synliga på webbplatsen, genom intervjuer och blogginlägg.

Bild5vä

Vi som arbetat med webbplatsen är:

  • Cecilia Sjölander, generalsekreterare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  • Åsa Landberg, Leg psykolog, leg psykoterapeut och projektledare
  • Ellinor Åslin Hägg, kommunikatör
  • Åsa Lundström Mattson, socionom och handläggare
  • Susanne Björk, kommunikatör
  • Illustrationer: Ivar Inkapööl