Lyssna
För vuxna:

Avklädda bilder

Många vuxna oroar sig för vad barn gör på nätet och för att de ska råka illa ut. Hur kan föräldrar prata med barn om bilder på nätet utan att skrämma?

De flesta barn varken lägger ut eller skickar avklädda bilder på sig själva. Det är ungefär en fjärdedel som har skickat en avklädd bild innan de fyllt arton, men det är väldigt få som lägger ut avklädda bilder på nätet. Alla som gör det råkar inte illa ut, men barn kan fara riktigt illa om bilderna sprids eller hamnar i fel händer.

Bild5

 

Linköpings universitet har tillsammans med forskare i England intervjuat unga om varför de skickar eller lägger ut avklädda bilder och hur de vill att vuxenvärlden stöttar om något går fel. Det de fått reda på har de använt för att göra informationsfilmer om vad föräldrar  behöver veta om avklädda bilder.

Det är viktigt att hålla sig informerad om vad barn och unga gör på nätet och fråga ditt barn om vad de gör både online och offline och att prata med sitt barn om riskerna! Men om de råkar illa ut, så stötta dem och hjälp till! Det hjälper inte att bli arg eller att döma!

Råd till barn och unga:

  • Sänd bara bilder till de som du känner och litar på!
  • Skicka aldrig bilder för att du pressas, tvingas eller hotas!
  • Avklädda bilder är inte en självklar del av ett förhållande!
  • Skicka bara bilder som känns säkra och som det är OK att andra ser!
  • Om du är osäker eller orolig -skicka inte!
  • Råd till föräldrar:

 

Se filmen Förstå varför:

 

Se filmen Prata med ditt barn:

 

Se filmen När ska man bli orolig?:

 

Se filmen Få hjälp: