Lyssna
För vuxna

Tecken på att barn far illa

När barn berättar om övergrepp måste vuxna alltid slå larm. Men de flesta barn berättar inte självmant.

Det syns inte utanpå vem som är utsatt för övergrepp. Barn kan vara  ledsna, arga och rädda men dölja det för omgivningen. De kanske gör allt för att sköta sig så att de inte råkar värre ut.

Men det kan märkas att barn inte mår bra, eller att deras relation till den som utsätter dom inte är bra. En del barn signalerar tydligt att något är fel. Då kan du fråga barnet om han eller hon har varit med om något annorlunda eller skrämmande, eller om det är något särskilt som han eller hon tänker på eller oroar sig för. Barn kan fara illa av många olika orsaker. Det kan handla om sexuella övergrepp, om fysisk misshandel, om vanvård eller omsorgsbrist. Det kan handla om mobbning i skolan eller om oro för någon annan som är sjuk, inte mår bra eller missbrukar.

”Nog sjutton märktes det på mig! Jag och mina föräldrar blev kallade till skolan många gånger för att prata om mina problem. Men de frågade aldrig om övergrepp, och pappa var ju med…”

Det är alltid värt att uppmärksamma barn och unga som:

  • Är ledsna, arga, rädda eller oroliga
  • Drar sig undan kontakt, eller undviker särskilda personer eller platser
  • Plötsligt ändrar beteende
  • Agerar ut sexuellt, är våldsamma, missbrukar eller rymmer hemifrån
  • Skadar sig själva eller vill ta sitt liv

När vuxna oroar sig för ett barn vet de ofta inte vad som är fel, de ser bara att barn inte mår bra. Det är viktigt att komma ihåg att det räcker med att man misstänker att ett barn far illa för att slå larm. Du måste inte veta. Men du kan fråga.

”Jag kanske inte hade vågat berätta om övergreppen om de någon frågat i skolan. Inte första gången i alla fall. Men de borde ha frågat.”