Lyssna
För vuxna

Vem kan jag prata med?

Sexuella övergrepp mot barn väcker starka reaktioner. Vuxna kan också behöva någon att prata med.

Föräldrar och andra vuxna kan också behöva prata med någon angående frågor om sexuella övergrepp mot barn. Vid akuta situationer eller om du misstänker att ett barn är utsatt för sexuella övergrepp – kontakta alltid socialtjänst eller polis!

Det går att ringa till socialtjänsten och rådfråga dem om barn som utsätts för sexuella övergrepp. Du kan vara anonym om du vill.

Det finns möjligheter att ringa anonymt till ideella organisationer och ställa frågor som förälder:

Föräldrar till barn som varit eller misstänks ha varit utsatta för övergrepp behöver ofta stöd. Många gånger ger familj och vänner det bästa stödet, men ibland räcker det inte till. Behoven kan se olika ut, det kan handla om hur man bemöter och stöttar sitt barn, men också om de egna starka reaktioner som väcks. Att få träffa andra som har liknande erfarenheter upplevs ofta som positivt.

  • Socialtjänsten har ett ansvar för att ge stöd till brottsoffer och deras anhöriga och att förmedla kontakt med andra myndigheter och ideella organisationer.
  • Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) kan ge råd och stöd i föräldrarollen och i hur man bemöter sitt barn. Ofta kan barn och föräldrar erbjudas behandling tillsammans eller samtidigt.
  • Husläkaren kan remittera föräldrar som får starka krisreaktioner till samtalskontakt, till exempel hos kurator på vårdcentralen eller inom psykiatrin.
  • Föreningen Anhöriga till sexuellt utsatta barn (ATSUB) ger stöd till anhöriga och till personer som utsatts för sexuella övergrepp.
  • Brottsofferjourerna  hjälper den som utsatts för brott, blivit vittne till brott, är anhörig eller närstående till någon som utsatts för brott. Du behöver inte ha polisanmält brottet för att ta kontakt.
  • Den som är rädd för att begå övergrepp eller redan har gått över gränsen kan också få hjälp. Preventell är en nationell hjälplinje för dig som upplevt att du tappat kontrollen över din sexualitet, som känner oro för tankar eller handlingar eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Telefon: 020-66 77 88.

 

 

 

Bild6