Lyssna
För vuxna som arbetar med barn

För få anmäler övergrepp!

Barn är oftast beroende av att vuxna uppmärksammar att de är utsatta för övergrepp och slår larm. Men för få anmäler.

Folk i allmänhet är inte skyldiga att anmäla att barn far illa, men lagen uppmanar alla som får veta eller som misstänker att ett barn far illa att anmäla det till socialnämnden.

”När jag var ung och berättade saker som har med det här att göra… Jag berättade kanske för en vuxen, men det nådde inte längre, för de visste inte vad de skulle göra. Och jag ville ju ha ha hjälp, men det hände ingenting för de visste inte vad de skulle göra.”

Många yrkesgrupper är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de misstänker att någon under 18 år far illa. Det gäller de som arbetar med barn, men också många som arbetar med vuxna.

Vetskap eller misstanke om att ett barn är utsatt för sexuella övergrepp är alltid ett skäl att anmäla. Samtidigt vet vi att professionella alltför ofta låter bli att anmäla. Det är ett stort svek mot de barn som är beroende av att vuxna slår larm.

  • Om du upptäcker övergrepp som pågår eller om barn är i akut fara: Ring 112!

  • Vill du anmäla ett brott till polisen: Ring 114 14 eller sök upp en polisstation!

  • Om du misstänker att ett barn far illa: Kontakta socialtjänsten!

Orsakerna till att yrkesverksamma bryter mot lagen och inte anmäler kan vara många. Okunskap, osäkerhet, rädsla eller helt enkelt föreställningen att någon annan ska anmäla kan ligga bakom. Ibland tror yrkesverksamma också att de måste vara säkra, eller ha bevis för att anmäla. Så är de inte, det är polis och socialtjänsten som har till uppgift att utreda vad som hänt och vad barnet behöver för stöd och skydd.

Barn anmäler sällan själva till polis eller socialtjänst. De är ofta beroende av de vuxna som finns nära dem i vardagen. Rådet man ger barn är ofta att berätta för en vuxen man litar på. Det kan vara en lärare, en fritidsledare, en idrottsledare, en kurator, en läkare… Får man ett sådant förtroende måste det förvaltas.

”Tro på barnet! Och gör något åt det!”

När du misstänker att ett barn är utsatt för övergrepp av någon närstående ska du inte berätta för föräldrarna att du gjort en anmälan. Du ska anmäla direkt så att den som är misstänkt inte kan hota eller tysta barnet eller på annat sätt försvåra utredningen.