Lyssna
För vuxna som arbetar med barn

Information i skolan

De barn och unga vi mött är eniga om att skolan borde informera barn om sexuella övergrepp.

Det är bra om föräldrar  gör det, men det finns ju föräldrar som utsätter barn för övergrepp. Därför är skolan och förskolan viktig.

Ladda ner eller beställ handledningen till skolans personal

”Så att inte bara så här, prata med era föräldrar. För just i det här sammanhanget kanske det just är föräldrarna som är… som liksom gör nånting dåligt. Och då om barnen inte har någon annan att prata med så, då blir det ju ingen. ”

Se filmen I skolan

 

Flera barn har goda erfarenheter av att skolan tar upp sexuella övergrepp i samband med nyheter. Det är ett tillfälle att kunna diskutera och att informera om sådant som inte media tar upp. Det finns många ämnen och  lektioner där man kan ta upp sexuella övergrepp.

”Man kan diskutera mer med klass och i skolorna med eleverna och lärarna tillsammans, att barnen får säga sina tankar och vad de tycker och ja, hur de ser på övergrepp så här…”

Tips från barn om när man kan ta upp övergrepp i skolan:

  • I samband med nyheter.

  • I samhällskunskapen när man läser om lag och rätt.

  • I svenskan. Läsa böcker om sexuella övergrepp, och diskutera, skriva recension eller en debattartikel.

  • När man läser språk kan man läsa en text eller se en film om temat.

  • I sex och samlevnadsundervisning.

”Även när det står mycket om det i nyheterna så tycker jag inte att man pratar så speciellt mycket om det. Så även om det tar upp mediautrymme så är det den typen av mediautrymme som man inte diskuterar speciellt mycket ändå…”

Ibland är det tydligt för barnen att det inte är så lätt för vuxna att prata om sexuella övergrepp. Då blir det lätt svårt och pinsamt för dem också att prata. Ett råd från barn är att vuxna i skolan lär sig mer själva, så att de kan lära eleverna.

-”Och då är det nog svårt för lärarna också att veta hur de ska prata om det. Asså, och de kanske inte heller vet var gränsen för ett övergrepp går, och då vet de inte hur de ska prata om det.”
-”De vet inte heller vad det är de ska säga om det.”
-”Vuxna måste också lära sig om det.”

Eftersom sexuella övergrepp är så vanligt måste vuxna alltid räkna med att det finns elever i klassen som varit utsatta, även om skolan inte känner till det. Några av de barn vi träffat med egna erfarenheter av övergrepp berättar att lärare pratat om sexuella övergrepp i deras skolor. Det tycker de är bra, men de vill gärna veta om det i förväg så att de kan förbereda sig, och välja om de vill vara med.

”Hon frågade mig om jag ville hoppa över. Men det är tvärtom ännu viktigare för mig. För om man ska ha en hyfsat normal syn på allting … Så om man ständigt blir särskilt behandlad för att man varit med om något så blir det bara konstigare och konstigare och konstigare… Om man inte kan vara med på något som handlar om sexuellt eller våld eller så, så kommer till slut jättemycket att försvinna. Man ska kunna få, men det får inte vara ett tvång.”