Lyssna

Länkar

Särskilt för barn och unga:

För alla vuxna:

Särskilt för ideella organisationer och idrottsföreningar:

Särskilt för vuxna som arbetar med barn:

  • Inte ditt fel! Att förebygga sexuell utsatthet En vägledning för den som i sitt yrke eller ideella engagemang möter unga som kan ha utsatts för sexuella övergrepp eller unga som har sålt sex eller bilder av sig själva med sexuellt innehåll. MUCF.
  • Vill du? Hur kan man främja ömsesidigt sex i skolans sex och samlevnadsundervisning? Fem korta filmer och en lärarhandledning med diskussionsfrågor. RFSU.
  • Ses offline! Ett metodmaterial för dig som arbetar på högstadiet eller gymnasiet, i fritidsverksamheter eller ungdomsorganisationer.  MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
  • Men fråga mig bara! En vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och hur du kan upptäcka den. MUCF.
  • Sex mot ersättning. Ger dig som arbetar med barn och unga kunskaper som gör att lättare kan upptäcka unga som har sex mot ersättning.
  • Anmäla oro för barn. Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare. Socialstyrelsen.
  • Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn. Folder. Socialstyrelsen.
  • Youmo i praktiken. En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Myndigheter:

Organisationer: