Lyssna

Tryckt material

 

Handledning till skolans personal

Att ta upp temat i skolan kan kännas svårt. Det kan finnas en rädsla att göra fel eller skapa onödig oro bland eleverna. Genom att få kunskap om hur barn vill bli bemötta, exempel på hur ämnet kan tas upp och samtala med kollegor ökar tryggheten. Det behöver inte vara svårt.

Med den här handledningen hoppas vi underlätta för personal inom skola och fritidshem att prata med barn och unga om sexuella övergrepp så att de kan få den information de vill ha.

Handledningen finns som pdf och är gratis att ladda ner.
Ladda ner handledningen som pdf här

 

 

Broschyr – Bra att veta om sexuella övergrepp

Broschyr övergrepp

En informationsfolder där vi samlat lite information till barn och ungdomar om vad ett övergrepp är, var gränserna går, vem man kan prata med och var man kan vända sig om man behöver stöd eller hjälp eller om man vill anmäla ett brott.

Broschyren finns även på engelska, arabiska, tigrinja, somaliska och dari. Dessa broschyrer kan beställas på www.allmannabarnhuset.se/produkter/bocker-rapporter/ 

Beställ broschyrer på svenska här
Broschyrerna är gratis, men vi fakturerar portokostnaden.
Ladda ner den som PDF här

Broschyr – Lyssna, stötta och slå larm!

Broschyr kompis

En informationsfolder för barn och unga om hur man kan lyssna, stötta och slå larm när en kompis har utsatts eller riskerat att utsättas för övergrepp.

Beställ broschyrer här
Broschyrerna är gratis, men vi fakturerar portokostnaden.
Ladda ner den som PDF här

Affisch

Affischen är 70x96 cm

Affischen är 70×96 cm

Beställ affischen här
Affischen är gratis men vi fakturerar portokostnaden. Leveranstid upp till 12 dagar.

Ladda ner affischen för egen utskrift här. (Skriv ut som A3)

det-ga%cc%88ller-1-av-5

Skrift – Det gäller en av fem

– fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014

Hur många barn i Sverige har utsatts för sexuella övergrepp och sexuell exploatering? Hur mår de? Vem har de berättat för och vilket stöd har de fått?

Författare:
Åsa Landberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri, Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet
Gisela Priebe, docent i psykologi, Lunds universitet
Marie Wadsby, docent i barn- och ungdomspsykiatri, Linköpings universitet
Linda Jonsson, doktor i barn- och ungdomspsykiatri, Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet
Cecilia Fredlund, doktorand i barn- och ungdomspsykiatri, Linköpings universitet

Den här skriften ger en kort sammanfattning av en undersökning från 2014 där ett representativt urval av närmare 6000 gymnasieelever har fått svara på frågor om sina erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploatering under uppväxten. Resultaten i den här skriften bygger på vad eleverna själva har valt att berätta. Undersökningen har genomförts av forskare från Linköpings och Lunds universitet på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och har finansierats av regeringen.

Det går att beställa skriften från Allmänna Barnhusets hemsida. Den är gratis men vi fakturerar portokostnad. Max antal 5 st. Du gör detta här.

Klicka här för att ladda ner skriften som pdf

Skriften är en sammanfattning av rapporten Unga sex och internet i en föränderlig värld