Varje barn har rätt att växa upp utan våld, och målet är att allt våld mot barn ska upphöra.

Våld löser inget! Ändå säger sig 44 % av barnen ha varit utsatta under sin uppväxt.