Lyssna

Om oss

Den här webbplatsen är skapad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att stödja metod- och kunskapsutveckling i arbetet med barn i utsatta situationer.

Vi  vill öka kunskapen om våld och sexuella övergrepp mot barn. Målet är att barn ska få bättre skydd mot  våld och sexuella övergrepp och att fler utsatta barn ska berätta och få hjälp. Det  är alldeles för många barn och unga i Sverige som är med om  våld och övergrepp.

Vi utgår från Barnkonventionen och arbetar med:

  • Att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik.
  • Att öka kompetensen hos de professionella som möter barn.
  • Att påverka beslutsfattare och politiker.

Det gör vi genom att stödja forskning, driva metodutvecklingsprojekt, ordna konferenser och publicera böcker och rapporter.

Vår vision

Barnhusets vision är att barn som lever i utsatta livssituationer ges samma möjligheter som andra barn till goda uppväxtvillkor.

Texter

Texterna på sidan om våld mot barn är framtagna i samarbete med Steven Lucas och Gabriel Otterman.